کمکهای مردمی

نام
تلفن همراه
مبلغ

خدمات ما

فعالیتهای ارائه شده در این مرکز عبارتند از :

1- جذب حدود 65 نفر از معلولین عزیز و آموزش رشته های مختلف به آنها

2- برگزاری کارگاههای روانشناسی (شناخت ضمیر ناخودآگاه انسان مثنوی با مفاهیم قرآنی)

3- تشکیل کلاس های هنری و تئاتر

4- برگزاری جشن ها در مناسبت های فرهنگی و برگزاری نمایشگاههای متعدد جهت نمایش توانمندیهای کارآموزان

5- برگزاری برنامه های افطاری و همایش و دعوت از خیرین . هنرمندان و مسئولین و مددجویان و خانواده های آنان

6- برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی و سیاحتی