کمکهای مردمی

نام
تلفن همراه
مبلغ

درباره ما

این مرکز موسسه ای خیریه، آموزشی، مردمی و غیردولتی است که در سال 1385 به همت تنی چند از نیکوکاران نوع دوست در منطقه شرق تهران تاسیس گردیده و کلیه خدمات آن صد در صد رایگان می باشد. هزینه های این مجتمع از طریق کمک های مردمی تامین می گردد و به شناسایی و جذب معلولین دختر و پسر بالای 14 سال جهت تقویت حس خودباوری، عزت نفس، افزایش امید به زندگی و تلاش در جهت بهبود وضع روحی، روانی و جسمی مشغول می باشد. همچنین در آموزش رشته های مختلف فنی و حرفه ای و هنری متناسب با شرایط روحی و جسمی و علایق شخصی آنان در شکوفاسازی توانمندیهای نهفته در وجود این عزیزان به منظور ورود به اجتماع و بازار کار در جهت ارتقا سطح زندگی و استقلال فردی و فرصتهای شغلی و اجتماعی موجود در جامعه همانند سایر اقشار مردم با به کارگیری متخصصین و مربیان کارآموخته براساس استانداردهای سازمان بهزیستی و فنی و حرفه ای کشور و با اخذ مدرک دیپلم مهارت مرتبط با هر رشته آموزشی می باشند و کارآموزان این مجموعه نیز همانند دیگر توانیابان موفق کشور با پیشرفت های قابل تحسین خود زبانزد خاص و عام شده اند، باعث افتخار و سربلندی کشور شوند و رضایت خاطر حامیان خود را فراهم نمایند.