کمکهای مردمی

نام
تلفن همراه
مبلغ

اخبار

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

گروه: عمومی
۷ خرداد ۱۳۹۶

رعد شرق

مجتمع آموزشی، نیکوکاری رعد شرق، حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادتهای عاشقانه، نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به تمامی هم وطنان عزیز به ویژه جامعه معلول کشور تبریک عرض می نماید.