کمکهای مردمی

نام
تلفن همراه
مبلغ

گالری تصاویر

برگزاری کارگاه نقاشی ویژه معلولین در موسسه خیریه رعد شرق

گروه: عمومی
۱۰ خرداد ۱۳۹۶